→ Subscribe


Browsing Category »Internet & Network« Follow This Topic

ข้อควรรู้ของศัพท์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ Part II →  กุมภาพันธ์ 8, 2010

มากันแล้วสำหรับ   Part  II 1. BCC (Blind Cabon Copy) เป็นการส่งสำเนา Email แบบซ่อนไม่ให้ผู้รับต้นทางมองเห็นสำเนาที่ส่งซ่อนไปให้บุคคลที่สาม 2. Bitmap เป็น Format ในการจัดเก็บรูปภาพแบบจุด นามสกุลไฟล์จะเป็น BMP 3. Broadcast เป็นวิธีการกระจายข้อมูลไฟล์เสียงหรือ VDO ไปยังผู้รับชมหรือรับฟังต่างๆ ผ่านระบบ Network 4. Browser โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ 5. Bug จุดบกพร่องในทางคอมพิวเตอร์ (software bug) 6. Burn หมายถึงการเขียนแผ่น CD,DVD,Blu-ray 7. Captcha คือการทดสอบเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบชนิดหนึ่ง เพื่อทดสอบว่าผู้ใช้งานเป็นมนุษย์จริงหรือไม่ (ว่าไม่ใช่บอตหรือโปรแกรมอัตโนมัติ) คำว่า CAPTCHA ย่อมาจาก “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and [...]

ข้อควรรู้ของศัพท์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์  Part I →  กุมภาพันธ์ 4, 2010

ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์บทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น  โดยบางครั้งยังงงกับคำศัพท์อยู่มาก ซึ่งเป็นศัพท์เทคนิคทั้งนั้น   จึงนำคำศัพท์เหล่านี้ มาให้ศึกษากัน เพื่อว่าจะนำไปใช้งานกันได้บ้าง 1. IEEE 802.11  คือมาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดขึ้นโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)  เครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11 ได้มีการกำหนดรูปแบบความเร็วโดยเพิ่มตัวอักษรต่อท้ายตามหลัง IEEE 802.11 ซึ่งจะแตกต่างกันไป โดยมาตรฐานหลักๆ ที่เป็นที่รู้จักกัน คือ 802.11a ,802.11b ,802.11e , 802.11g และ 802.11 I เป็นต้น 2.3GPP  เป็นชื่อกลุ่มองค์กรที่จัดเตรียมมาตรฐานของ 3G 3. Antenna  สายอากาศ อุปกรณ์สำหรับรับและส่งคลื่น ความถี่วิทยุ (radio frequency) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และในทางกลับกัน ก็เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นกัน สายอากาศมีหลายขนาดและรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น สายอากาศสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ในบ้าน ส่วนใหญ่เป็นสายอากาศชนิด ยากิ-อุดะ มักติดตั้งไว้บนหลังคา ทำด้วยอะลูมิเนียม เพราะน้ำหนักเบาและทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่าโลหะทั่วไป สายอากาศของไมค์ลอย [...]

เรื่องของช่องสัญญาณรับ-ส่งอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้ก่อนการสมัครใช้บริการ →  มกราคม 26, 2010

ปัจจุบันความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้มีการพัฒนาให้มีความเร็วสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาก็ถูกลงเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจุบันการแข่งขันของตลาดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีความรุนแรงมาก ทำให้ผู้ให้บริการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการกันมากและเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่สามารถตอบสนอง ทั้งความคาดหวัง หรือความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่ดี เนื่องจากปัจจุบันเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมักจะอยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย เช่น เพลง และ วีดีโอ  มากขึ้นทำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องเพิ่มขนาดของแบนวิดท์สำหรับรับส่งข้อมูลให้กว้างขึ้นตลอดเวลา ตามจำนวนผู้ใช้ที่มากขึ้น และ Content ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยหากพูดถึงเพียงประเทศไทย ขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (Local Bandwidth) ขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Bandwidth) Thailand International Internet Map Last Update : 18-01-2010 ในที่นี้จะมี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และข้อมูลดังกว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถเปิดดูได้โดยเข้าไปที่ เว็บเนคเทค ซึ่งจะแสดงเป็นแผนภาพแบ่งตามประเภทคือ ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (Local Bandwidth) และ ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Bandwidth) โดยที่มาของข้อมูลขนาดของช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแผนภาพที่เห็นเป็นการที่เนคเทครวบรวมมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละรายที่ให้บริการอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในแต่ละรายอาจมีการรายงานขนาดของช่องสัญญาณที่ตนเองมีอยู่ด้วยมาตรฐานที่ต่างกัน โดยแยกออกเป็น 2 แบบคือ แจ้งตามขนาดช่องสัญญาณที่ Port อุปกรณ์เครือข่ายที่ตนเองมีให้บริการ ซึ่งความจริงแล้วช่องสัญญาณที่เช่ามาจากผู้ให้บริการ Internet Gateway อาจมีน้อยกว่าขนาดของ Port อุปกรณ์เครือข่ายที่ตนมีให้บริการ ซึ่งการแจ้งในลักษณะนี้อาจทำให้ข้อมูลขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ปฎากฏในแผนภาพคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ แจ้งจากขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่าซื้อมาจากผู้ให้บริการ [...]

password Router Thomson(Speedtouch) ที่ถูกลืม →  มกราคม 6, 2010

Router Thomson หรือ อีกชื่อหนึ่ง คือ Speedtouch ซึ่งจริงๆอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า อันไหนเป็นชื่อรุ่น อันไหนเป็นชื่อยี่ห้อ  แต่ Router ตัวนี้ คงจะเป็นที่รู้จักกันดี สำหรับลูกค้าที่ใช้ เนต ของ TOT  ซึ่งได้มาพร้อมกับการติดตั้งใช้งาน internet…. คงจะไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้งาน ถ้าผู้ใช้เนตท่านนั้นๆ ยังคงใช้เนตเจ้าเดิมอยู่   แต่เมื่อถึงคราวจำเป็นจะต้องเปลี่ยน ISP นี่สิ  (แต่ router ชั้นไม่ได้เสียจะซื้อใหม่ทำไม) นั่นแหละครับ งานเข้า !!! เดิมๆเลย router ตัวนี้จะมี user และ password ในการเข้า config router จาก TOT เป็น  user:Administrator  และ  password:tot   และถ้าหากไม่ได้เข้า router ด้วย user:Administrator แล้ว  ก็อย่าหวังว่าจะเข้าไปเปลี่ยนค่าเพื่อที่จะใช้กับ ISP จ้าวอื่นได้เลย จริงๆแล้ว  Router ตัวนี้ ถ้าเป็นคู่มือจากโรงงานเลย [...]

ระวังการแพร่ระบาดของมัลแวร์สายพันธุ์ใหม่ →  กันยายน 17, 2009

เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของมัลแวร์ชนิดใหม่ ชื่อ Gumblar ซึ่งจะแฝงตัวอยู่ในเว็บไซต์ โดยมีอัตราการแพร่กระจายรวดเร็วกว่ามัลแวร์ชนิดเดิมถึง 6 เท่า เมื่อเว็บไซต์ติดมัลแวร์ชนิดนี้ขึ้นมา จะมีผลให้ Google แจ้งเตือนผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ว่า “ไซต์นี้อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ” ทำ ให้ลูกค้าหรือผู้เข้าชมขาดความเชื่อมั่นในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ Gumblar ยังเข้าไปขโมยรหัสที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน และใช้ข้อมูลไปแพร่กระจายต่อ